V í t e j t e  n a  s t r á n k á c h  p r i m a g r o u p. cz

 

Celý podnikatelský projekt vznikl na počátku roku 1991 s prvním živnostenským listem, a za dvacet let prošel řadou etap, navštívil i pár slepých uliček až vykrystalizoval do dnešní podoby kterou se prolíná a kterou charakterizuje hlavní myšlenka:  podnikání koníčkem a naopak.

Hlavní zásadou při celé činnosti je pravidlo slušného chování kterou lze postihnout větou: chovat se k druhému tak, jak bych si přál, aby se on choval ke mně, tedy slušně…

 

Partneři: